/ 2 نظر / 46 بازدید
علمداری

ش رو پایینتر بنویس

فرشته

خیلی وقت بود بهت سر نزده بودم حسابی ذوق نویسندگیت گل کرده جدی به نوشتن کتابی فکر کن.راستی قولت در مورد نوشتن تابلویی برای من یادت هست:) یاد باد آن روزگاران یاد باد.