برگهای تقویم را که در کنار هم چیدم متوجه شدم بیست و یکم شهریور است. یادم آمد در سالی به همین تاریخ عروسی محمد دایی کاکاخان با حاج لیلا بوده است. مبارک و میمون.

سالش یادم نیست اما کمتر از هفت سال هم از آن روز نگذشته است. این روز را به هردوتای آنها تبریک می گویم و برایشان آرزوی توفیق از خداوند دارم.