امشب یا فردا صبح نمی­دانم، خود معاون سازمان سنجش هم نمی­داند، دل کنکوریها مثل گنجشک گیر افتاده در دام می­زند، دل پدر مادرها بیشتر. نتیجه یک سال تلاش است، و شاید شروعی برای یک عمر زندگی. چقدر وکیل، قاضی، پزشک و مهندس شدن لذت دارد. تا مدتها قند تو دل آدم آب می­کند. این تنها یک حس است برای خود آدمی. شاید غرور بخش باشد و حتما لذت آفرین. گرچه کنکور برای ما آدمها خیلی مهم است ولی این ما هستیم ما انسانها که به آن اهمیت بخشیده­ایم.

کوروش هم امسال کنکوری بود و امشب شاید هم فردا صبح نتیجه کارش را خواهد فهمید. دل در دلمان نیست برای این داداش کوچولو. امیدوارم موفق باشد.