امسال، خلیج فارس، کنگان من و فرنگیس

پارسال، یک شب بعد از مشکین، بدنبال ستاد ویژه غرب تهران

پیارسال، اراک، پالایشگاه تنهایی

.

.

.

.

زمین خیلی گرده. تا یه یلدا بگذره هزار دور می­چرخه

و من هم از پی آن